Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Bc. Kateřina Tomešová

zajišťuje přihlašování žáků do ŠD, řídí, organizuje a kontroluje činnost školní družiny

telefon: 378 028 217, 724 306 453

e-mail: tomesovaka@zs1.plzen-edu.cz

_____________________________________________________________________________________________


INFORMACE K PROVOZU ŠD OD 12. 4. 2021 - zde

4. a 5. třídy:
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JE PROVOZ RANNÍ DRUŽINY OD ÚTERÝ DO PÁTKU POUZE PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY.

Do ŠD se zapisují děti 1. až 5. ročníku, na základě písemné přihlášky. Úplata za družinu činí 200 Kč za měsíc od 1. 9. 2017. Platba se provádí na účet školy na 5 měsíců (1 000 Kč ), nebo na celý školní rok (2 000 Kč).
INFORMACE K PLATBĚ ZA ŠD NA 2. POLOLETÍ (ZDE).

 
Pro podrobnější informace o zápisu do školní družiny pro školní rok 2020/21 klikněte zde.

Provoz ŠD začíná ranní družinou. Děti mohou přicházet od 6:00 hod. (v 7:15 hod. se škola zamyká).  Jsou soustředěné ve třech třídách, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video).
V 7:40 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd.
Po ukončení vyučování (11:40 hod. nebo 12:35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD.

Po obědě probíhá ucelený blok činností až do 15 hod. (každé oddělení podle svého celoročního tematického plánu, který se skládá z jednotlivých menších projektů).

Odchody dětí:
Vzhledem k plánované činnosti a z organizačních důvodů mohou děti odcházet ze ŠD ve 13:30 hod. a v 15 hod.  Po 15. hodině se ostatní děti scházejí ve třech k tomu vyhrazených třídách. Rodiče si děti mohou vyzvedávat dle potřeby až do 17 hod., kdy se budova školy zamyká.

Kontakty na vychovatelky naleznete zde (pdf).

Formuláře a dokumenty ke stažení:

Odchod žáků ze školy/školní družiny
Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021

Odhlášení žáka ze školní družiny
Žádost o uvolnění ze školní družiny
Informace k vrácení poplatku za ŠD

Žádost o vrácení poplatku za ŠD

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině 
(od 1. 9. 2019, pdf)
Vnitřní řád školní družiny (pdf)

Akce ŠD: