Provoz školy 2. stupeň - od 4. 1. 2021

Informace k výuce na 2. stupni

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálně vyhlášeným mimořádným opatřením bude probíhat od 4. 1. 2021 pouze distanční výuka, která je pro každého žáka povinná podle § 184a školského zákona.

Pokud se žák nemůže některých hodin v rámci distanční výuky účastnit, je třeba, aby jej zákonný zástupce omluvil u třídního učitele.

 

Podrobnosti k distanční výuce

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu ve ŠOL (rozvrh bude stejný, jako kdyby žák chodil do školy) v MS Teams. To znamená, že žáci dostanou v daný čas podle rozvrhu zadané úkoly v MS Teams (např. budou samostatně plnit zadané úkoly nebo s vyučujícím pedagogem chatovat v MS Teams nebo mít videokonferenci v MS Teams).

K přístupu do MS Teams žáci potřebují svoje přihlášení do školní sítě (tj. uživatelské jméno a heslo).

Kontrola přihlášení jednotlivých žáků proběhla naposledy před Vánocemi. Pokud se přesto žákům nepodaří přihlásit, přijdou do školy ve středu 6. 1. 2021 v 9:40 za panem učitelem Mgr. Kryčem, který jim obnoví přihlášení do školní sítě.

Žáci, kteří nemají PC nebo přístup na internet apod., si vyzvednou zadání pro distanční výuku (např. zadání úkolů, pracovní listy) ve vrátnici školy ve středu 6. 1. 2021 od 9:00 do 10:00. Splněné úkoly budou žáci předkládat vyučujícímu podle jeho pokynů.

 

Informace k vyzvedávání obědů pro žáky na distanční výuce jsou na webu školy v záložce „Školní jídelna“.

Informace k provozu škol a školských zařízení (dokument MŠMT)