Technické vzdělání - 2. stupeň

 Žáci II .stupně se aktivně zapojují do různých aktivit spojených s podporou technických dovedností.

Školní rok 2015/2016

Projekt Technik
I letos v listopadu se žáci zapojili do soutěže Technik, kde v šestičlenném týmu pracují na projektu jeřábu nebo zdvihadla. Úkolem žáků je vymyslet princip jeřábu nebo zdvihadla, sestavit funkční model a pomocí počítačových programů namodelovat jeřáb, který sami sestavili. 
O tom, jak soutěž probíhala a dopadla si můžete přečíst zde.

Školní roky 2014/2015 a předešlé

Minipodniky (projekt Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje)
Od září v rámci podpory podnikatelských znalostí žáků základních škol zkouší žáci sedmé třídy vytvořit jednoduchý model fiktivní firmy. Žáci při neformálním učení prakticky aplikují znalosti z povinných předmětů, pracují v týmu, vyhledávají informace a budou prezentovat své výsledky. Při projektu zvyšují svoji finanční gramotnost. Pro svůj minipodnik tvoří podnikatelský plán, který konzultovali s podnikatelem z praxe. Nakonec si vyzkouší i spolupráci a obchodování s dalšími minipodniky. Vyvrcholením bude veletrh, na kterém budou vyhlášeny nejlepší fiktivní firmy. A tak nelze nic jiného, než popřát našim žákům, aby se svou pizzerií byli úspěšným konkurentem nejen školnímu bufetu, jak mají v podnikatelském záměru, ale i ostatním minipodnikům. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.
Osvědčení o absolvování projektu Minipodniků najdete zde.

Exkurze do Centra praktického vyučování
Žáci osmých a devátých tříd měli možnost nahlédnout do areálu Centra praktického vyučování. Exkurze začala u V. brány do areálu Škoda u budovy Techmanie Plzeň, odkud žáci s odborným doprovodem a panem učitelem Motlíkem zamířili do Centra praktického vyučování.

Exkurze na katedru kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni (Projekt Technik)
Žáci sedmých, osmých a devátých tříd s panem učitelem Kryčem navštívili katedru kybernetiky. Při akci se zájmem prošli všechna stanoviště a vyzkoušeli si činnosti výzkumného centra – 3D tiskárna, převod mluvené řeči do písemné, virtuální hry… 

Projekt Technik
V listopadu se žáci zapojili do soutěže Technik, kde v šestičlenném týmu pracují na projektu vrhacího stroje. Úkolem žáků je vymyslet princip vrhacího stroje, sestavit funkční model a pomocí počítačových programů namodelovat vrhací stroj. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii. O tom, jak práce na vrhacím stroji probíhala, si můžete přečíst v prezentaci.
Návrh vrhacího stroje - prezentace, za kterou se naši žáci umístili na krásném 2. místě.

Exkurze do elektrárny Tušimice
Dne 15. 12. 2014 navštívili žáci, kteří se chtějí po základní škole věnovat technickým oborům, tepelnou elektrárnu Tušimice. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Geometrie trochu jinak – geometrie s podporou CAD systémů
Dne 4. března 2015 se v rámci projektu „Motivace pro technické vzdělávání“ zúčastnilo 19 vybraných žáků 1. ZŠ v Plzni přednášky na SPŠ strojnické v Plzni. Zde jim byly prezentovány paní ing. Roubalovou počítačové programy s geometrickou tématikou. Žáci si v závěru přednášky mohli sami vyzkoušet konstrukci prostorových těles pomocí jednoho z předváděných programů. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Dny vědy a techniky
12. září 2015 se žáci třídy VIII. A zúčastnili akce Dny vědy a techniky. Při této akci si žáci prohlédli mnoho fyzikálních pokusů a na vlastní kůži si vyzkoušeli platnost fyzikálních zákonů.

Práce se stavebnicí Boofin
Žáci osmých  tříd si mohli na stavebnici Boofin vyzkoušet zapojování elektrických obvodů a poté i spotřebičů. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Olympiáda techniky v hotelu Marriot
Vybraní žáci ze 7. a 8. tříd se zúčastnili akce Olympiáda techniky, kterou pořádala Západočeská univerzita v Plzni. Žáci si zde mohli prohlédnout tisk na 3D tiskárně, skleník "nové" generace a vyzkoušet si, jak na volné hladině vzniká podélné nebo příčné vlnění, skládání (interference) vlnění, ohyb (difrakce) vlnění. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Exkurze do firmy Movencar
Exkurze se  zúčastnilo 23 žáků 7. a 8. tříd. Žáci si ve výrobních halách prohlédli jednotlivé fáze výroby interiérů do osobních automobilů značky Audi a BMW. Ke každé fázi výroby dostali žáci zasvěcený komentář. Jednalo se hlavně o vyřezávání jednotlivých dílů, jejich opracování a závěrečné zpracování. Žáci měli možnost uvidět práci na různých strojích a také poznat práci s jednotlivými materiály.

Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole strojní v Plzni
Po příchodu na SŠ jsme byli rozděleni na humanitní a technické obory. Ukázali nám v knihovnu, kde nám vyprávěli, co se učí knihovníci, zkusili jsme si rozlišovat historické typy písma. Předvedli nám soudní proces ze sociálně právního oboru – to děti zaujalo asi nejvíce, z lycea jsme si zkusili hodinu ekonomie a děti vyplňovaly křížovky na téma stát, můj kraj. Na technickém oboru se děti seznámily s programováním a roboty. Myslím, že Den otevřených dveří některé děti určitě zaujal. Děti dostaly materiály, aby měly přehled, jaké obory lze na škole studovat a jaké uplatnění potom můžou najít.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně