Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (od 1.9.2017)
Dodatek č. 1 Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání (od 1. 9. 2019)

Školní řád (od 1.9.2016, pdf)

Uvolnění z výuky v určitý čas  (docx)

Formulář uvolnění z výuky na více dní  (doc)

Organizační řád (od 1.8.2020, pdf)

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR) (pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (pdf)

Koncepce rozvoje 2013 - 2018 (pdf)

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
VZ – poskytování informací – 2019   VZ - poskytování informací - 2018   VZ - poskytování informací - 2017  
VZ - poskytování informací - 2016

Výroční zprávy

Výroční zpráva - školní rok 2019/2020, příloha
Výroční zpráva - školní rok 2018/2019příloha
Výroční zpráva - školní rok 2017/2018příloha 1. část, příloha 2. část
Výroční zpráva – školní rok 2016/2017, příloha 1. část, příloha 2. část, příloha: inspekční zpráva ČŠI, příloha: protokol o kontrole ČŠI
Výroční zpráva – školní rok 2015/2016, příloha
Výroční zpráva – školní rok 2014/2015, příloha 1. část, příloha 2. část
Výroční zpráva - školní rok 2013/2014, příloha 1. část, příloha 2. část, příloha 3. část
Výroční zpráva - školní rok 2012/2013, příloha 1. část, příloha 2. část, příloha 3. část
Výroční zpráva - školní rok 2011/2012, příloha 1. část, příloha 2. část
Výroční zpráva - školní rok 2010/2011, příloha 1. část, příloha 2. část
Výroční zpráva - školní rok 2009/2010, příloha 1. část, příloha 2. část, příloha 3. část
Výroční zpráva - školní rok 2008/2009, příloha 1. část, příloha 2. část, příloha 3. část
Výroční zpráva - školní rok 2007/2008
Výroční zpráva - školní rok 2006/2007
Výroční zpráva - školní rok 2005/2006
Výroční zpráva - školní rok 2004/2005
Výroční zpráva - školní rok 2003/2004