Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Bc. Kateřina Tomešová

zajišťuje přihlašování žáků do ŠD, řídí, organizuje a kontroluje činnost školní družiny

telefon: 378 028 217, 724 306 453

e-mail: tomesovaka@zs1.plzen-edu.cz

_____________________________________________________________________________________________
ZÁPIS DO ŠD NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE PŘIPRAVUJE. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZÁPISŮ - POLOVINA ČERVNA. Aktuální přihláška je na školní rok 2020/2021.

INFORMACE K PROVOZU ŠD OD 12. 4. 2021 - zde
4. a 5. třídy:
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ JE PROVOZ RANNÍ DRUŽINY OD ÚTERÝ DO PÁTKU POUZE PRO DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY.

Do ŠD se zapisují děti 1. až 5. ročníku, na základě písemné přihlášky. Úplata za družinu činí 200 Kč za měsíc od 1. 9. 2017. Platba se provádí na účet školy na 5 měsíců (1 000 Kč ), nebo na celý školní rok (2 000 Kč).
INFORMACE K VRÁCENÍ A PLATBĚ POPLATKU ZA ŠD – 2. POLOLETÍ (ZDE).

POKUD JE ŽÁK PŘIHLÁŠEN DO ŠD, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PROVEDE ÚPLATU NA 2. POLOLETÍ do 30. 04. 2021 (viz INFORMACE K VRÁCENÍ A PLATBĚ POPLATKU ZA ŠD – 2. POLOLETÍ), v případě nepřítomnosti donese žák uvolňovací lístek. POKUD CHCETE ŽÁKA ZE ŠD ODHLÁSIT, VYPLŇTE FORMULÁŘ „ODHLÁŠENÍ ŽÁKA ZE ŠD“ (ke stažení na web. stránkách školy v záložce Školní družina). Podrobnější informace u svých vychovatelek.

 
Pro podrobnější informace o zápisu do školní družiny pro školní rok 2020/21 klikněte zde.

Provoz ŠD začíná ranní družinou. Děti mohou přicházet od 6:00 hod. (v 7:15 hod. se škola zamyká).  Jsou soustředěné ve třech třídách, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video).
V 7:40 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd.
Po ukončení vyučování (11:40 hod. nebo 12:35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD.

Po obědě probíhá ucelený blok činností až do 15 hod. (každé oddělení podle svého celoročního tematického plánu, který se skládá z jednotlivých menších projektů).

Odchody dětí:
Vzhledem k plánované činnosti a z organizačních důvodů mohou děti odcházet ze ŠD ve 13:30 hod. a v 15 hod.  Po 15. hodině se ostatní děti scházejí ve třech k tomu vyhrazených třídách. Rodiče si děti mohou vyzvedávat dle potřeby až do 17 hod., kdy se budova školy zamyká.

Kontakty na vychovatelky naleznete zde (pdf).

Formuláře a dokumenty ke stažení:

Odchod žáků ze školy/školní družiny
Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021

Odhlášení žáka ze školní družiny
Žádost o uvolnění ze školní družiny
Žádost o vrácení poplatku 1. a 2. třída, 2. pololetí
Žádost o vrácení poplatku 3. a 4. třída, 2. pololetí 

Žádost o vrácení poplatku 5. třída, 2. pololetí
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině 
(od 1. 9. 2019, pdf)

Vnitřní řád školní družiny (pdf)

Akce ŠD:

  • Nejméně třikrát do roka se všechny děti setkají na celodružinových akcích s různými tématy (karneval, rej čarodějnic, soutěžní odpoledne).

  • Několikrát za rok máme možnost s dětmi shlédnout různá divadelní a kouzelnická představení v prostorách naší školy.

  • Každoročně pořádáme sobotní vánoční a velikonoční dílny pro děti a rodiče.

  • Společně s dětmi připravujeme pro rodiče odpoledne s programem na dané téma.

     

 

 

 

Aktuální přihláška je na školní rok 2020/2021. 
 
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně