Školní družina

vedoucí vychovatelka školní družiny: Bc. Kateřina Tomešová

zajišťuje přihlašování žáků do ŠD, řídí, organizuje a kontroluje činnost školní družiny

telefon: 378 028 217, 724 306 453

e-mail: tomesovaka@zs1.plzen-edu.cz

.

Kontakty na vychovatelky - klikněte  ZDE (pdf)

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině (od 1. 9. 2019, pdf)

Vnitřní řád školní družiny (pdf)

Pro podrobnější informace o zápisu do školní družiny pro školní rok 2020/21
klikněte
zde.

Do ŠD se zapisují děti 1. až 5. ročníku, na základě písemné přihlášky. Úplata za družinu činí 200 Kč za měsíc od 1. 9. 2017. Platba se provádí na účet školy na 5 měsíců (1 000 Kč ), nebo na celý školní rok (2 000 Kč) – viz zde.

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2020/2021

Žádost o uvolnění ze školní družiny ke stažení zde.

Provoz ŠD začíná ranní družinou. Děti mohou přicházet od 6.00 hod. (v 7.15 se škola zamyká). Jsou soustředěné v jednom oddělení, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video). V 7.40 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd.

Po ukončení vyučování (11.40 nebo 12.35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD.

Po obědě probíhá ucelený blok činností až do 15 hod. (každé oddělení podle svého celoročního tématického plánu, který se skládá z jednotlivých meších projektů). Rodiče se mohou seznámit s prací jednotlivých oddělení v prostorách vstupní haly u vchodu E.

Odchody dětí: Vzhledem k plánované činnosti a z organizačních důvodů mohou děti odcházet ze ŠD ve 13.30 a v 15.00 hod. Po 15. hodině se ostatní děti scházejí ve dvou k tomu vyhrazených třídách, kde si je rodiče mohou vyzvedávat dle potřeby až do 17:00 hod. V 17:00 se budova školy zamyká.

 

Akce ŠD:

  • Nejméně třikrát do roka se všechny děti setkají na celodružinových akcích s různými tématy (karneval, rej čarodějnic, soutěžní odpoledne).
  • Několikrát za rok máme možnost s dětmi shlédnout různá divadelní a kouzelnická představení v prostorách naší školy.
  • Každoročně pořádáme sobotní vánoční a velikonoční dílny pro děti a rodiče.
  • Společně s dětmi připravujeme pro rodiče odpoledne s programem na dané téma.

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně