Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Bc. Kateřina Tomešová

zajišťuje přihlašování žáků do ŠD, řídí, organizuje a kontroluje činnost školní družiny

telefon: +420 378 028 217, +420 724 306 453

____________________________________________________________________________________________
 
UPOZORNĚNÍ
Informace pro platbu za ŠD na 2. pololetí ZDE.
Do ŠD se zapisují děti 1. až 5. ročníku, na základě písemné přihlášky. Úplata za družinu činí 200 Kč za měsíc od 1. 9. 2017, více informací ZDE. Platba se provádí na účet školy na 5 měsíců (1 000 Kč ), nebo na celý školní rok (2 000 Kč). Informace k provozu a platbě školní družiny na 1. ZŠ - ZDE.
Provoz ŠD začíná ranní družinou. Děti mohou přicházet od 6:00 hod. (v 7:15 hod. se škola zamyká). Jsou soustředěné ve třech třídách, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video).
V 7:40 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd.
Po ukončení vyučování (11:40 hod. nebo 12:35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD.
Po obědě probíhá ucelený blok činností až do 15 hod. (každé oddělení podle svého celoročního tematického plánu, který se skládá z jednotlivých menších projektů).
Pokud budete chtít během školního roku žáka ze ŠD odhlásit, je potřeba vyplnit formulář „Odhlášení žáka ze ŠD“ a "Žádost o vrácení části poplatku..." (formuláře ke stažení, viz níže). Poté Vám bude vrácena poměrná část úplaty za ŠD.

Odchody dětí:

Vzhledem k plánované činnosti a z organizačních důvodů mohou děti odcházet ze ŠD ve 13:30 hod. a v 15 hod. Po 15. hodině se ostatní děti scházejí ve třech k tomu vyhrazených třídách.
Dále si rodiče mohou žáky vyzvedávat před pavilony E a C v časech 15:30 h a 16 h. Od 16 h dle potřeby do 17h, kdy se škola zamyká. Doprovod žáka nevstupuje do budovy školy (v pavilonu E pouze ke zvonkům). 

Kontakty na vychovatelky naleznete ZDE.

Formuláře a dokumenty ke stažení:

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2022/2023

Odhlášení žáka ze školní družiny
Žádost o uvolnění ze školní družiny
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině (od 1. 9. 2019, pdf)
Vnitřní řád školní družiny (pdf)

Akce ŠD:

  • Nejméně třikrát do roka se všechny děti setkají na celodružinových akcích s různými tématy (karneval, rej čarodějnic, soutěžní odpoledne).

  • Několikrát za rok máme možnost s dětmi shlédnout různá divadelní a kouzelnická představení v prostorách naší školy.

  • Každoročně pořádáme sobotní vánoční a velikonoční dílny pro děti a rodiče.

  • Společně s dětmi připravujeme pro rodiče odpoledne s programem na dané téma.

     

 

 
 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně