Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Květa Sigmundová

přihlašování a odhlašování strávníků, řídí, organizuje a kontroluje činnost školní jídelny

e-mail: sigmundovakv@zs1.plzen-edu.cz

telefon: 378 028 240 , 724 306 451   

                            

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ NA DANÝ DEN POUZE TELEFONICKY   6.00-8.00

      ! (obědy nelze odhlásit sms zprávami nebo  emailem )!

ZMĚNU OBĚDA LZE PROVÉST POUZE POSTŘEDNICTVÍM   www.strava.cz

Ø

„Naše školní jídelna očima dětí z Parlamentu“

Ø

 Stravné - únor   2020   

Stravné - březen  2020     2. - 6. 3. 2020   JARNÍ PRÁZDNINY - ŠKOLNÍ JÍDELNA NEVAŘÍ

 Ø       

 Jídelníček   17.  2 .   -       21.  2 .  2020    

Jídelníček    24. 2 .   -        28.  2 .  2020      

 Ø  

ØFotografie jídel ve školní jídelně najdete ve fotogalerii

Ø DODAVATELÉ POTRAVIN,  REGIONÁLNÍ POTRAVINY

ØNÁPOJE

ØCERTIFIKÁTY - ZDRAVÁ VÝŽIVA   , JÍDELNÍČKY

.

ØŠKOLNÍ JÍDELNA JE ZAPOJENA DO PROGRAMU  

   OBĚDY PRO DĚTI    NADACE WOMEN FOR WOMEN

    DALŠÍ  SPONZOŘI OBĚDŮ PRO DĚTI  -

    FIRMY BROKER VENTURE, spol. s.r.o., ERK PLZEŇ s.r.o.,

    p. STEKLÁ a p. KUČERA

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                     

Solme s rozumem, Výzva hlavního hygienika ČR
leták č.1, leták č. 2, leták č. 3, pyramida, rozvrh 

Alergeny

 Pokladna školní jídelny je otevřena každý vyučovací den:

7.30 - 8.00 hod.
11.15 - 13.00
Výdej obědů:
Malá jídelna11.45 - 14.00 pro žáky a zaměstnance
Velká jídelna11.15 - 11.45 pro veřejnost
11.45 - 14.00 pro žáky a zaměstnance
Výdejna v přízemí11.15 - 13.00 (výdej obědů do vlastních nádob)

 Vnitřní řád školní jídelny

Ø
Příloha č. 1: Informace k placení obědů       Příloha č. 2: Ceny obědů

Přihláška ke stravování cizí strávníci              Přihláška ke stravování žáci

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně  Evropský sociální fond  ROP Jihozápad  EUpenizeskolam.cz