Organizace výuky 1. a 2. ročníku od 18.11.2020

Aktualizace k 25. 11. 2020:

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se žáci 1. a 2. ročníku mohou vrátit do školy k prezenční výuce (je povolena osobní přítomnost žáků ve škole při výuce). Už se na ně těšíme 😊

Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku začne od středy 18. 11. 2020. Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Výuka žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat v jejich třídních kolektivech tak, jako před uzavřením školy podle rozvrhu. Hodiny Tělocviku a Hudby nebudou odpadat. Tělocvik bude probíhat v přírodě (vycházky).

Žáci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky nebo ústenky, šátky, šály nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“) po celou dobu pobytu ve škole.

Žák, který nebude mít roušku, se nemůže výuky ve škole nebo činnosti školní družiny účastnit.

Je třeba, aby každý žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Příchod žáků do školy, kteří nebudou v ranní ŠD, bude vchodem do šaten v přízemí pavilonu E (tak jako před uzavřením školy):

- žáci 1. ročníku budou přicházet do školy od 7:30 do 7:45

- žáci 2. ročníku budou přicházet do školy od 7:45 do 8:00

Žádáme zákonné zástupce a žáky o respektování uvedených časů.

Odchod žáků ze školy po výuce (žáci, kteří nechodí do ŠD):

- žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny, odcházejí po ukončení výuky ze šaten v přízemí pavilonu E ven ze školy

- žáky, kteří jdou na oběd do školní jídelny, odvede pedagogický pracovník školy do školní jídelny, kde se žáci naobědvají a pak odejdou východem ze školní jídelny ven; žádáme doprovod žáků, aby čekal před brankou mimo pozemek školy v časech: 11:50 - 12:00, 12:50 - 13:00

Formulář s informacemi o odchodu žáků ze školy (ZDE) vyplní zákonný zástupce a žák jej předá první den ve škole třídnímu učiteli. Změny v odchodech žáků předávejte písemně třídnímu učiteli.

 

Školní družina

Ranní ŠD – příchod od 6:00 do 7:15 vchodem do šaten v přízemí pavilonu E (tak jako před uzavřením školy), žáci z:

1. ročníku jdou do ŠD 1 (přízemí pavilonu E)

2. ročníku jdou do ŠD 2 (přízemí pavilonu E)

Odchod žáků ze školní družiny bude podle údajů vyplněných ve formuláři s informacemi o odchodu žáků ze školy, viz výše. Změny v odchodech žáků předávejte písemně vychovatelce, případně třídnímu učiteli.

OD PONDĚLÍ 23. 11. 2020 PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY DO 16:00.


Časy odchodů v tiskopisu "Formulář s informacemi o odchodu žáků ze školy" (ke stažení, viz výše) jsou pevně dané.

Žádáme zákonné zástupce a žáky o respektování výše uvedených pravidel.

 Informace k provozu škol (dokument MŠMT)

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně