Zápis do 1. ročníku 2021

Informace k zápisu do 1. ročníku 2021

AKTUALIZOVÁNO 18. 3. 2021:

 Vážení rodiče,

 

zápis Vašeho dítěte k povinné školní docházce (dále jen „PŠD“) proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Zápis se uskuteční:

A)  bez osobního podání ve škole

Je třeba, abyste se zaregistrovali od 1. 4. 2021 (8:00) do 8. 4. 2021 (23:59)

1.     klikněte na odkaz ZDE a vyberte datum 8. 4. 2021 a čas zápisu (čas je zde uveden, protože to bez něj systém neumí), čas nerozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k PŠD  

2.     vyplňte registraci k zápisu a uložte/odešlete ji

3.     přijde Vám e-mail s potvrzením (někdy to může trvat řádově i minuty) a registračním číslem, které si uložte

4.     v e-mailu klikněte na „Vzorová přihláška k zápisu“, stáhněte si ji a žádost vyplňte

5.     pak buď:

a)    žádost vytiskněte, podepište a s kopií rodného listu dítěte vhoďte do poštovní schránky školy nejpozději do 9. 4. 2021 (budete-li v karanténě či izolaci, pošlete vyplněnou přihlášku e-mailem; po skončení karantény je třeba přihlášku přijít podepsat osobně do školy a nebo ji poslat poštou)

       

nebo

b)    žádost vytiskněte, podepište a s kopií rodného listu dítěte odešlete poštou (s termínem podání – podací razítko nejpozději do 9. 4. 2021)

nebo

c)     pošlete do datové schránky školy (cuvmvys) i s kopií rodného listu dítěte to jde jen v tom případě, že máte sami vlastní osobní datovou schránku (ne např. firemní)

nebo

d)    pošlete e-mailem s Vaším uznávaným elektronickým podpisem  (i s kopií rodného listu dítěte (nelze jen poslat prostý e-mail!)

 

B)  osobním podáním ve škole 9. 4. 2021

Žádáme Vás, abyste tuto možnost volili pouze ze závažných důvodů.

Je třeba, abyste se zaregistrovali od 1. 4. 2021 (8:00) do 8. 4. 2021 (23:59)

1.     klikněte na odkaz ZDE a vyberte datum 9. 4. 2021 a čas pro osobní podání, čas nerozhoduje o přijetí/nepřijetí dítěte k PŠD  

2.     vyplňte registraci k zápisu a uložte/odešlete ji

3.     přijde Vám e-mail s potvrzením (někdy to může trvat řádově i minuty) a registračním číslem, které si uložte

4.     v e-mailu klikněte na „Vzorová přihláška k zápisu“, stáhněte si ji a žádost vyplňte

5.     žádost vytiskněte, podepište a s kopií rodného listu dítěte přineste osobně v čase, který jste si zvolili

Kdo nemáte možnost žádost vytisknout, pošlete ji jako přílohu na e-mail 1zs@plzen.eu, zajistíme její vytištění i kopii rodného listu a při osobním podání žádost podepíšete.

Je třeba, abyste při osobním podání respektovali platná nařízení vlády apod., např. o ochranných pomůckách a řídili se organizačními opatřeními v místě osobního podání.

 

 

Pokud budte žádat o odklad PŠD pro Vaše dítě, je třeba, abyste vyplnili jak žádost o přijetí, tak žádost o odklad PŠD.

K žádosti je třeba doložit doporučující posouzení (2 vyjádření):

1.   ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)

a

2.   od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zde vyplňte žádost o odklad PŠD (nejpozději lze žádost podat do 30. 4. 2021): žádost

 

 

Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Předčasný nástup:

a)   děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 - podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum),

b)   děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 - podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijímaní dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

Další podrobnosti k tomu, co bude následovat po zápisu.

 
K bližšímu seznámení s naší školou můžete využít naše webové stránky, např.:
https://zs1.plzen.eu/zakladni-skola/nase-skola/nase-skola.aspx
https://zs1.plzen.eu/zakladni-skola/fotogalerie/
  
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT)
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
 
CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY, Příručka o školní zralosti
 

Další podrobnosti k zápisu Vám poskytne Mgr. Kamila Stuchlová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (tlf 378 028 213, mobil: 777 341 708, e-mail: stuchlovaka@zs1.plzen-edu.cz) případně Mgr. Hana Pánková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (tlf 378 028 213, mobil: 602 161 895, e-mail: pankovaha@zs1.plzen-edu.cz).