12.10.2022 proběhl Celoškolní projektový den

12. 10. 2022 proběhl na naší škole Celoškolní projektový den.

Tato aktivita rozvíjí a podporuje spolupráce žáků různých věkových skupin, což přispívá ke zlepšení školního klimatu – snižování anonymity, jak mezi žáky a učiteli, tak mezi žáky navzájem.
Poskytuje i prostor pro aktivní účast žáků při organizování vzdělávání. Žáci se sami podílí na tvorbě programu. Vytváří si specifické cíle, které se vztahují ke společnému tématu a činnostem.
Vzniklo mnoho zajímavých aktivit, některé v prostorách školy, jiné v blízkém okolí.

Více v naší fotogalerii.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně