Projekty EU

Právě realizujeme nebo jsme zapojeni:

Projekt Učíme se spolu III (registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022188)
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Program Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
informační plakát 

Ukončené projekty:

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV B (registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
je spolufinancován Evropskou unií.
http://www.inkluzevpraxi.cz/
http://projekty.nidv.cz/projekt-apiv

Projekt Učíme se spolu II (registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015774)
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Projekt START PLZEŇ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012307)
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je podpořit pedagogy partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek napříč ŠVP. Projekt je zaměřen na propojení škol a městských firem s důrazem na praktické znalosti a budoucí uplatnění žáků. https://projekt-start.plzen.eu/

Projekt DIGI PLZEŇ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012319)
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora pedagogům při rozvoji digitální gramotnosti žáků a využití moderních technologií směrem k zvyšování kvality vzdělávání. Pedagogové budou mít k dispozici kvalitní pomůcky, individuální podporu mentora a společné vzdělávání s pedagogy dalších partnerských škol. http://masarykovazs.cz/skola/digi-plzen/

Projekt UČÍME SE SPOLU (registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006715)
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Projekt PROSIT V PLZNI (registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004748)
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je propojení vzdělávání s přípravou na budoucí zaměstnání. Cílem je nastavení efektivní spolupráce všech zapojených aktérů při práci s cílovou skupinou a sdílení příkladů dobré praxe jak na území města Plzně, tak na celorepublikové úrovni.
https://prosit.plzen.eu/

Projekt Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa I. (registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005897) je spolufinancován Evropskou unií.
http://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-i/

Projekt Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa II. (registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855) je spolufinancován Evropskou unií.
http://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-ii/

Projekt Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni – etapa III. (registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008092) je spolufinancován Evropskou unií.
http://ukep.eu/post/zkvalitneni-vyuky-v-klicovych-kompetencich-na-zakladnich-skolach-v-plzni-etapa-iii/

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně