Informace k zahájení školního roku 2020/21

Informace k začátku školního roku pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce ZDE.

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku ZDE


aktualizováno – 28. 8. 2020, 13:30

Z důvodů mimořádné situace spojené s onemocněním Covid-19 nebude 1. 9. 2020 zákonným zástupcům umožněn vstup do budovy školy kromě zákonných zástupců nebo doprovodu žáků prvních tříd:

- sraz žáků 1. ročníku s vyučujícími je na nádvoří před školou v 8:15

- 1 dospělý s rouškou na obličeji (případně 2), který doprovází žáka, může poté dítě doprovodit do třídy, kde bude vymezeno 15 minut na seznámení se s prostředím, ve kterém bude probíhat výuka, a  vyfotografování dítěte; poté návštěva doprovodu dítěte ve třídě skončí a doprovod dítěte odejde z budovy školy

Děkujeme, že budete respektovat toto opatření.

Informace pro žáky 6. ročníku a jejich zákonné zástupce: po přihlášení do ŠOL je třeba v pravém horním rohu nastavit školní rok 2020/2021 a zjistíte, ve které třídě vaše dítě je a jak se jmenuje třídní učitel.

Plánek školy zvětšíte kliknutím na náhled.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně