Provoz školy 3. až 5. ročník - od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálně vyhlášeným mimořádným opatřením bude probíhat od 4. 1. 2021 distanční výuka, která je pro každého žáka povinná podle § 184a školského zákona.

Pokud se žák nemůže některých hodin v rámci distanční výuky účastnit, je třeba, aby jej zákonný zástupce omluvil u třídního učitele.

3. až 5. ročník – distanční výuka bude probíhat prostřednictvím MS Teams. O způsobu distanční výuky budou zákonní zástupci žáků informováni jednotlivými třídními učiteli přes „Zprávy“ ve ŠOL.

Pokud se žákům nepodaří přihlásit, je třeba, aby kontaktovali svého třídního učitele přes ŠOL.

Žáci, kteří nemají PC nebo přístup na internet apod., si vyzvednou zadání pro distanční výuku podle pokynů třídních učitelů. Splněné úkoly budou žáci předkládat vyučujícím podle jejich pokynů.

MS Teams slouží pouze k distanční výuce žáků. On-line komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci probíhá výhradně prostřednictvím Školy on-line. Příspěvky zákonných zástupců v MS Teams budou mazány.

Informace k vyzvedávání obědů pro žáky na distanční výuce jsou na webu školy v záložce „Školní jídelna".

Informace k provozu škol a školských zařízení (dokument MŠMT)

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně