Zápis 2020

Vážení rodiče, 

zveme Vás a Vašeho předškoláčka k zápisu do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky v sobotu 4. 4. 2020 od 9 do 16 hodin.

Elektronická registrace k zápisu je nezbytná, bude možná od 8:00 v pondělí 16. 3. 2020.

Elektronická registrace bude ukončena ve čtvrtek 2. 4. 2020 ve 23:59.

 

Pro děti, které se nemohou ze závažných důvodů zúčastnit zápisu v sobotu, je určen tento náhradní termín: pondělí 6. 4. 2020 od 15:00 do 17:00 – elektronická registrace se neprovádí.

 

Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Předčasný nástup:

a)   děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 - podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum),

b)   děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 - podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Kritéria pro přijímaní dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

 

K zápisu s sebou přineste:

·      rodný list zapisovaného dítěte, případně povolení k pobytu dítěte (u cizinců),

·      Váš občanský průkaz,

·      pokud dítě absolvovalo vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum), přineste zprávu,

·      pokud dítě mělo odklad povinné školní docházky, přineste rozhodnutí o odkladu.

 

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) nebo se na něj objednat před zápisem do první třídy (dlouhá čekací doba).

 

Před zápisem nebo při zápisu vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2020.

 

Další podrobnosti k tomu, co bude následovat po zápisu (formulář se vyplní až přímo v den zápisu ve škole).

 

Při zápisu budou děti procházet stanoviště, na kterých ukáží svoje dovednosti. Rozhodně se nejedná o zkoušení dětí. Zajímáme se o to, kam ve svém vývoji již došly. Děti vypráví, kreslí, ukazují, jestli už zvládnou něco spočítat, zda poznají nějaké písmenko, jestli ví, jak se jmenují a kde bydlí.

Snažíme se, aby děti i rodiče tento velký den prožili příjemně a bez stresu.

K tomu vám poslouží i možnost rezervace času zápisu.

 

K bližšímu seznámení s naší školou můžete využít dny otevřených dveří:

- úterý 25. 2. 2020 od 15 do 18 hodin

- čtvrtek 2. 4. 2020 a pátek 3. 4. 2020, oba dny od 10 do 12 hodin, máte možnost podívat se na výuku v 1. až 5. třídách.

 

Informační schůzka pro rodiče před zápisem proběhne ve středu 1. 4. 2020 od 16:00 v aule školy.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT)

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Další podrobnosti k zápisu Vám poskytne Mgr. Hana Pánková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (tlf. 378 028 214, mobil: 602 161 895, e-mail: pankovaha@zs1.plzen-edu.cz).

 

Těšíme se na setkání s Vaším předškoláčkem J

 

Radek Dolenský

ředitel školy

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně  Evropský sociální fond  ROP Jihozápad  EUpenizeskolam.cz