ZAS Centrum Plzeň

NA 1. ZŠ SE 1. ZÁŘÍ OTEVÍRÁ JEDNO ZE „ZAS CENTER“, ABY POMOHLO ŠKOLÁM REALIZOVAT

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZAČÍT SPOLU V PLZEŇSKÉM REGIONU
 
Bude poskytovat odborné zázemí a podpoří profesní rozvoj pedagogů, jejich sdílení a společné učení. ZaS centrum bude pomáhat školám při realizaci programu Začít spolu.
Organizace Step by Step ČR, vytvořila síť metodických center, jejichž cílem je přiblížit program učitelům, dětem i rodičům na regionální úrovni.
Iveta Pasáková, ředitelka SbS ČR, vysvětluje: „Většina center vznikla ve školách, kde je kvalita programu Začít spolu vysoká a zpravidla tam působí vyučující, kteří jsou zároveň našimi externími spolupracovníky (lektory a mentory). Projektem chceme navázat na dobrou praxi, tzv. tréninkových center i zkušeností a sociálního kapitálu, který jsme v průběhu minulých let získali. Postupně chceme rozšiřovat síť center, která budou pečovat o mateřské, tak i základní školy v jednotlivých krajích.“
Činnost ZaS center stojí na třech pilířích:
1. propojování – vytvoření svépomocné podpůrné sítě, učící se komunity vyučujících
2. dostupné odborné zázemí umožňující profesní rozvoj učitelům a vedení škol
3. podpora školám s akcentem na psychohygienu a wellbeing žáků a vyučujících
Nabídka služeb ZaS centra může na regionální úrovni lépe reagovat na potřeby konkrétní školy. Centra budou v průběhu školního roku zvát pedagogy a veřejnost na vzdělávací akce (semináře, webináře, školení apod.), nabídnou prostor pro sdílení dobré pedagogické praxe, otevřou dveře do výuky tříd s programem Začít spolu a přinesou diskuze pro rodiče a veřejnost nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání.
Vznik nových metodických center finančně podpořily Nadace České spořitelny a Nadace Blížksobě.
Více informací o ZaS centrech: https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zas-centra/
 
 
 
 
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně