Návštěva Občanské poradny

Dne 16. 1. 2020 jsme s žáky osmých tříd v rámci předmětu Finanční gramotnost navštívili Občanskou poradnu, která je zřizována organizací Člověk v tísni, o. p. s. Žáci měli možnost se seznámit nejen s nabídkou poradenských služeb, které plzeňská pobočka svým klientům nabízí, ale především si pro ně pracovníci dluhového poradenství připravili preventivně-vzdělávací seminář na téma „Mladí lidé a dluhy“. Žáci se tak seznámili s nejčastějšími typy pohledávek mladistvých (jízda „načerno“, neuhrazené vyúčtování u mobilního operátora, zneužití občanského průkazu rodinným příslušníkem při uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, neuhrazená pokuta za nevrácení knih do knihovny, kontokorent), s postupem jejich řešení a především odpovědném finančním rozpočtování jakožto prevence vzniku tzv. „dluhové pasti“. V neposlední řadě nám pracovníci představili proces vymáhání pohledávek a seznámili nás s několika vybranými kazuistikami (konkrétní klientské případy).

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně  Evropský sociální fond  ROP Jihozápad  EUpenizeskolam.cz