Organizace výuky na 1. stupni

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálně vyhlášeným mimořádným opatřením bude probíhat od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 distanční výuka, která je pro každého žáka povinná podle § 184a školského zákona.
1. až 4. ročník – o způsobu distanční výuky budou zákonní zástupci žáků informováni jednotlivými třídními učiteli přes „Zprávy“ ve ŠOL.
5. ročník – distanční výuka bude probíhat prostřednictvím MS Teams
MS Teams není třeba instalovat do PC. Žák do MS Teams vstupuje přes webové rozhraní a k tomu je třeba mít funkční připojení k internetu. Aplikaci lze stáhnout do mobilu.
Všichni žáci 5. ročníku jsou přihlášeni do MS Teams, ve kterém se bude odehrávat distanční výuka. K přístupu do MS Teams žáci potřebují svoje přihlášení do školní sítě (tj. uživatelské jméno a heslo).
Žáci dostanou zadané úkoly v MS Teams (např. budou samostatně plnit zadané úkoly nebo s vyučujícím pedagogem chatovat v MS Teams nebo mít videokonferenci v MS Teams).
Ve škole probíhalo přihlášení žáků 5. ročníku do MS Teams v úterý 13. 10. 2020.
Pokud se přesto žákům nepodaří přihlásit, je třeba, aby kontaktovali svého třídního učitele přes ŠOL.
Žáci, kteří nemají PC nebo přístup na internet apod., si vyzvednou zadání pro distanční výuku podle pokynů třídních učitelů. Splněné úkoly budou žáci předkládat vyučujícím při prezenční výuce.
26. 10. a 27. 10. 2020 dny volna, které vyhlásilo MŠMT. Je zakázána osobní přítomnost žáků ZŠ na vzdělávání. V těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.
28. 10. 2020 státní svátek
29. 10. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
Informace k vyzvedávání obědů pro žáky na distanční výuce jsou na webu školy v záložce „Školní jídelna".
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně