Žáci 2.A a 2.B se i v tomto školním roce učí v přírodě

Žáci druhých ročníků tráví i v tomto školním roce část své výuky v přilehlém okolí – na školní zahradě, v lese a v blízkosti rybníků.

V průběhu vycházek poznávají okolí své školy a s příchodem podzimu pozorují změny, které nám toto roční období přináší. Poznávají stromy a seznamují se s bezpečným chováním v přírodě i v silničním provozu. Při jedné z výprav si dokonce vytvořili velkou výstavu svých výtvarných děl z přírodnin.

Cvičením na čerstvém vzduchu posilují svoji imunitu, aby ty následující sychravé měsíce všichni zvládli v dobré kondici.

Sepsala Mgr. Gabriela Hajšmanová