Provoz školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

dovolte, abychom vám poděkovali za dosavadní spolupráci při distanční výuce vašich dětí.

V pondělí 25. 5. 2020 bude zahájena činnost školních skupin, které budou složeny ze žáků 1. stupně, za účelem vzdělávacích aktivit.

Jestli možnost zařazení vašeho dítěte do školní skupiny využijete je pouze na vašem rozhodnutí.

Z tohoto důvodu žádáme zákonné zástupce všech žáků 1. stupně o vyjádření do středy 13. 5. 2020, abychom činnost školních skupin mohli zorganizovat a dát vám včas informace.

Vyplňte žádost (klikněte ZDE), na základě které bude činnost školních skupin zorganizována, vytiskněte ji, podepište a sken žádosti odešlete na e-mail podle následujících instrukcí:  

1. ročník prihlaska1@zs1.plzen-edu.cz

2. ročník – prihlaska2@zs1.plzen-edu.cz

3. ročník – prihlaska3@zs1.plzen-edu.cz

4. ročník – prihlaska4@zs1.plzen-edu.cz

5. ročník – prihlaska5@zs1.plzen-edu.cz

nebo vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte do poštovní schránky školy, která je na plotu školy pod hlavním vchodem.

Žádost je také k dispozici vytištěna v mezidveří hlavního vchodu do školy.

 Informace o příchodu žáků do školy, zařazení do skupin, jejich umístění, čase výuky, stravování a ŠD Vám budou zaslány přes zprávu ve ŠOL v úterý 19. 5. 2020.

Před prvním vstupem do školy je povinen zákonný zástupce předat škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení odevzdá žák učiteli v pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy. Pokud zákonný zástupce výše uvedené čestné prohlášení nepodepíše a žák jej učiteli nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení je k dispozici ZDE nebo je také k dispozici vytištěné v mezidveří hlavního vchodu do školy.

Výňatek z dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020“, celé znění je k dispozici na webu školy nebo na stránkách MŠMT:

·      Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·      Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, přezůvky a sáček na uložení obuvi.

·      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

·      Složení skupin žáků se stanoví předem (školou) a je neměnné.

 ·      Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020 (přihlášen musí být nejpozději do středy 13. 5. 2020, viz výše).

Dokumenty k činnosti školních skupin:

Hygienická opatření jsou popsána v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 (dokument MŠMT).

Desinfekce bude pro žáky k dispozici v prostorách šaten, ve třídě, na WC, ve školní jídelně.

Každý žák dostane od školy jednu textilní roušku, kterou zajistil OŠMT MMP a je třeba ji před použitím desinfikovat (např. https://koronavirus.mzcr.cz/pece-o-rousky).

Usnesení vlády ČR č. 220/2020 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně