Provoz školy pro žáky 9. ročníku

 Činnost školních skupin, které budou složeny ze žáků 9. ročníku, za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, bude zahájena v úterý 12. 5. 2020.

Rozpis skupin, jejich umístění a čas výuky Vám bude zaslán přes zprávu ve ŠOL v pondělí 11. 5. 2020.

Žádáme zákonné zástupce všech žáků 9. ročníku do středy 6. 5. 2020, aby vyplnili žádost (klikněte ZDE), na základě které bude činnost školních skupin zorganizována.

Žádost podepište a sken žádosti odešlete na e-mail: prihlaska@zs1.plzen-edu.cz nebo vytištěnou a podepsanou žádost vhoďte do poštovní schránky školy:

Žádost je také k dispozici vytištěná v mezidveří hlavního vchodu do školy.

 

Před prvním vstupem do školy je povinen zákonný zástupce předat škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, klikněte ZDE. Čestné prohlášení je také k dispozici vytištěné v mezidveří hlavního vchodu do školy.

Čestné prohlášení odevzdá žák učiteli v úterý 12. 5. 2020 před vstupem do školy.

Pokud zákonný zástupce výše uvedené čestné prohlášení nepodepíše a žák jej učiteli nepředá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 
Dokumenty k činnosti školních skupin:

Hygienická opatření jsou popsána v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 (dokument MŠMT).

Desinfekce bude pro žáky k dispozici v prostorách šaten, ve třídě, na WC, ve školní jídelně.

Každý žák dostane od školy jednu textilní roušku, kterou zajistil OŠMT MMP a je třeba ji před použitím desinfikovat (např. https://koronavirus.mzcr.cz/pece-o-rousky).

Usnesení vlády ČR č. 220/2020 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně