Slavnostní zahájení Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Naše škola se s radostí chopila příležitosti zúčastnit se slavnostního ceremoniálu zahájení Plzeň 2015 EHMK. Jako všechny zúčastněné školy, nesli jsme i my v průvodu své vlajkové lodě. Jednu loď připravovaly děti z naší družiny a druhou děti z 2. stupně.
Na shromaždišti U Ježíška se sešla velmi početná skupina dětí z naší školy, které nás společně se svými rodiči přišly podpořit v průvodu. Jako poznávací znamení jsme měli balonky s logem 1. ZŠ. O tom, že naše skupina byla opravdu veliká, svědčí i skutečnost, že jsme rozdali skoro 200 kusů balonků.
Průvod ze začátku procházel po nábřeží, kde lodě hrdě „pluly“ na ramenou svých stvořitelů, rodičů a všech, kteří se na jejich výzdobě podíleli. Poté, co byly lodě uloženy v „plzeňském přístavu“, průvod pokračoval dál až na náměstí Republiky, kde se uskutečnilo samotné slavnostní zahájení. Děti si užívaly atmosféru a v průběhu koncertu nafukovaly balonky, které házely do davu. Po chvíli se to před pódiem barvičkami balonků jen hemžilo. 
Velice děkujeme všem rodičům, kteří nás přišli podpořit. Pohled na tak početnou skupinu, nesoucí balonky, byl opravdu hezký. Dětem i nám udělal obrovskou radost nebývalý zájem o tuto akci.
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

Poděkování od ředitele Plzeň 2015 Jiřího Suchánka:
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci na Slavnostním zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Velice mě těší, že jsme společnými silami přispěli k vytvoření okamžiku, kdy se nové zvony poprvé slavnostně rozezněly ve věži plzeňské katedrály a symbolicky tak ohlásily počátek roku plného rozmanitých kulturních zážitků.
Pro připomenutí atmosféry Slavnostního zahájení si Vám dovoluji zaslat odkaz na záznam vysílaný Českou televizí, ve kterém naleznete sestřih nejdůležitějších momentů.
Doufám, že pro Vás byl program Slavnostního zahájení příjemným zážitkem a těším se na další spolupráci s Vámi v průběhu tohoto roku v Plzni – Evropském hlavním městě kultury 2015.


 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně