Vzdělávací aktivity žáků 6. až 8. ročníků

Vážení rodiče a žáci,

vzdělávací aktivity žáků 6. až 8. ročníku budou probíhat ve středu (10., 17. a 24. 6.) nebo ve čtvrtek (11., 18. a 25. 6.). Den bude určen podle počtu přihlášených žáků. Účast žáka není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce žáka. O zařazení žáků do skupin rozhoduje škola. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Přihláška na vzdělávací aktivity je ZDE nebo je také k dispozici vytištěná ve škole (u hlavního vchodu v mezidveří).

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o zařazení jejich dítěte do vzdělávacích aktivit, o přihlášení do neděle 7. 6. 2020, abychom činnost školních skupin mohli zorganizovat a dát vám včas informace.

Přihlášku pošlete e-mailem třídnímu učiteli nebo vytištěnou a podepsanou přihlášku vhoďte do poštovní schránky školy, která je na plotu školy pod hlavním vchodem.
V 6. A, B, C, D a E budou vzdělávací aktivity probíhat od 8:35 do 11:10.
V 7. A, B a D budou vzdělávací aktivity probíhat od 9:30 do 12:05.
7. C a 8. A, B, C a D budou vzdělávací aktivity probíhat od 10:25 do 13:00.
Vzdělávací aktivity budou zahrnovat 3 bloky: setkání s třídním učitelem, konzultace k českému jazyku a matematice, případně k dalším předmětům podle potřeby.
Přihlášený žák musí absolvovat všechny 3 bloky.
V den, kdy se žák zúčastní výuky, má možnost jít na oběd do školní jídelny od 13:00 do 14:00 (v dřívějším čase to nelze, v jídelně obědvají žáci 1. stupně). Oběd je třeba přihlásit.
Žák musí první den před vstupem do školy vyučujícímu předat „Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění“ (potvrzení o bezinfekčnosti). Příslušný formulář je také k dispozici vytištěný ve škole (u hlavního vchodu v mezidveří) nebo ZDE.

Předání čestného prohlášení je podmínkou pro vstup žáka do školy.

Při příchodu na školní pozemek musí žáci dodržovat rozestupy 2 metrů a mít nasazenou roušku.
Žák musí mít k dispozici 2 roušky, igelitové sáčky na roušky, přezůvky. Samozřejmě i vybavení na vzdělávací aktivity (např. materiály ke konzultaci s vyučujícím, učivo, kterému nerozumí), svačinu, pití.
Na Vašeho syna/ dceru bude čekat vyučující na určeném místě na nádvoří před školou, pak skupinu odvede do učebny. Každý žák bude sedět sám v lavici.
Dokumenty k činnosti školních skupin:
Hygienická opatření jsou popsána v dokumentu Ochrana zdraví a provoz základní škol v období do konce školního roku 2019/2020 (dokument MŠMT).
Desinfekce bude pro žáky k dispozici v prostorách šaten, ve třídě, na WC, ve školní jídelně.
Každý žák dostane od školy jednu textilní roušku, kterou zajistil OŠMT MMP a je třeba ji před použitím desinfikovat (např. https://koronavirus.mzcr.cz/pece-o-rousky).
 
Radek Dolenský a Dana Jíchová
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně