Zápis do 1. ročníku 2021

Vážení rodiče,

zápis Vašeho dítěte k povinné školní docházce (dále jen „PŠD“) proběhne v souladu s právními předpisy, ale jestli proběhne za přítomnosti dětí ve škole nebo pouze elektronicky ještě nevíme.
Předpokládáme, že během března se to vyjasní. Budeme vás o tom zde informovat.
 
Bude-li možná osobní přítomnost dětí u zápisu, tak zápis proběhne v sobotu 10. 4. 2021 od 9 do 16 hodin.
Elektronická registrace k zápisu je nezbytná, od kdy bude možná bude zde upřesněno.
 
Pro děti, které by se nemohly ze závažných důvodů zúčastnit zápisu v sobotu, je určen tento náhradní termín: pondělí 12. 4. 2021 od 15:00 do 17:00 – elektronická registrace se neprovádí.
 
Budeme zapisovat děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Předčasný nástup:
děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 - podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum),
děti narozené od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 - podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 
 
Bude-li možná osobní přítomnost dětí u zápisu, přineste s sebou:
rodný list zapisovaného dítěte, případně povolení k pobytu dítěte (u cizinců),
Váš občanský průkaz,
pokud dítě absolvovalo vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum), přineste zprávu,
pokud dítě mělo odklad povinné školní docházky, přineste rozhodnutí o odkladu.
 
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) nebo se na něj objednat před zápisem do prvního ročníku (dlouhá čekací doba).
 
Před zápisem vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2021 (zatím nefunkční odkaz).
 
Další podrobnosti k tomu, co bude následovat po zápisu (bude-li možná osobní přítomnost dětí u zápisu, formulář se vyplní až přímo v den zápisu ve škole, zatím nefunkční odkaz).
 
Bude-li možná osobní přítomnost dětí u zápisu, tak budou děti procházet stanoviště, na kterých ukáží svoje dovednosti. Rozhodně se nejedná o zkoušení dětí. Zajímáme se o to, kam ve svém vývoji již došly. Děti vypráví, kreslí, ukazují, jestli už zvládnou něco spočítat, zda poznají nějaké písmenko, jestli ví, jak se jmenují a kde bydlí.
Snažíme se, aby děti i rodiče tento velký den prožili příjemně a bez stresu.
K tomu poslouží i možnost rezervace času zápisu. 
 
K bližšímu seznámení s naší školou můžete využít naše webové stránky, např.:
  
Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (metodický materiál MŠMT)
 
 
Další podrobnosti k zápisu Vám poskytne Mgr. Kamila Stuchlová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň (tlf 378 028 214, mobil: 777 341 708, e-mail: stuchlovaka@zs1.plzen-edu.cz).
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně