Naše škola

Výuka cizích jazyků
Výuka anglického, německého a francouzského jazyka.
Od šestého ročníku nabízíme ve třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků kombinaci anglický jazyk - německý jazyk, anglický jazyk - francouzský jazyk.
Od sedmé třídy nabízíme francouzský a německý jazyk jako povinný další cizí jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací.
Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy. V 1. a 2. třídě se žáci audio – orální metodou seznamují s cizím jazykem přirozenou cestou prostřednictvím her, dramatizace, říkanek a zpěvu jednoduchých písní.

Od 3. do 9. třídy probíhá výuka Aj v plném rozsahu, tj. 3 vyučovací hodiny týdně. K výuce využíváme odborné učebny cizích jazyků, multimediální učebnu. K upevnění a procvičení učiva využíváme interaktivní tabuli a práci na PC (speciální výukové programy pro cizí jazyky).
Od 1. třídy si žáci vedou jazyková portfolia, do kterých si zakládají své vlastní práce z hodin Aj.
Pracujeme s cizojazyčnými časopisy. Při práci s nimi žáci poznávají kulturu jiných zemí, učí se orientovat se v cizojazyčném textu a za využití dvojjazyčných slovníků mu porozumět.

Konverzaci žáci s rozšířenou výukou jazyků procvičují v rámci výuky s rodilým mluvčím.
Každý rok pořádáme na 2. stupni školní kolo konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce s možností postupu do kola městského a krajského.


 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně