Naše škola

Třídy s rozšířenou jazykovou výukou
V každém ročníku na 2. stupni máme od 6. do 9. ročníku jednu třídu s rozšířenou jazykovou výukou.
Od školního roku 2009/2010 nabízíme kombinaci anglický jazyk - německý jazyk, anglický jazyk - francouzský jazyk (výuka 3 hodiny týdně anglický jazyk, 3 hodiny týdně německý nebo francouzský jazyk).

Výuku vykonávají kvalifikovaní učitelé anglického, německého a francouzského jazyka.
Žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu s anglickými tituly.
Samozřejmostí je práce s Evropským jazykovým portfoliem v anglickém i německém jazyce, od roku 2009/2010 i ve francouzském jazyce.
V 6. a 7. ročníku organizujeme týdenní jazykové kurzy v Železné Rudě s výjezdy do SRN a Rakouska.
V 8. a 9. ročníku organizujeme zahraniční zájezdy do Velké Británie, SRN a do Francie.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně