Naše škola

Metoda CLIL
Další novinkou ve výuce jazyků je zavedení metody CLIL do výuky.
Jak zkušenosti v zahraničí ukazují, výrazného pokroku ve výuce cizích jazyků dosahují žáci, kteří cizí jazyk začnou aktivně používat i v jiném předmětu, např. v matematice, zeměpisu, občanství a zdraví. Vzdělávací obsah předmětu je plně zachován, zároveň si však žáci rozšiřují slovní zásobu a aktivně zapojují cizí jazyk.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně