Naše škola

I. stupeň

 • metodologie programu Začít spolu
 • výuka jazyků od prvního ročníku 
 • sportovní kroužky - moderní a estetická gymnastika, atletika, kopaná, lukostřelba, hokej
 • součástí výuky jsou třídní, ročníkové i celoškolní projekty
 • využívání výukových programů na PC, přístup k internetu


 

II. stupeň 

 • rozšířená výuka jazyků, sportu a třídy s iPady
 • moderní metody výuky - CLIL, výuka s iPady, interaktivní tabule, dataprojektory
 • aktivní výuka - třídní, ročníkové i celoškolní projekty
 • výběr volitelných předmětů - zpracování fotografie a videa, počítačová grafika a animace
 • využívání výukových programů na PC, přístup k internetu, počítač v každé třídě
 • dětský parlament, Oáza
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně