Mezinárodní program Les ve škole

Mezinárodní program Les ve škole

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace zůstává i ve školním roce 2020/2021 partnerskou školou mezinárodního programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.
Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který probíhá ve 28 zemích světa. V České republice je v programu Les ve škole zapojeno více než 300 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Je to program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.
Letos se do mezinárodního programu opět aktivně zapojily paní učitelky Mgr. Gabriela Hajšmanová a paní učitelka Mgr. Martina Šlapáková se svými žáčky z 2.B a 2.A. V průběhu školního roku jsme uskutečnili výpravy do přírody (lesa), kde naši druháčkové s lesními skřítky poznávali stromy, rostliny a živočichy žijící v lese. Sbírali jsme přírodniny a určovali je. Děti si vedly Lesní deník se záznamy z pozorování přírody v různých ročních obdobích a na závěr své práce vytvořily plakát ekosystému lesa a malou encyklopedii živočichů. Obě třídy pak navštěvovaly lesy v oblasti rybníků, přírodní učebnu na školní zahradě, ale i okolí školy.
Děti si všechny výpravy do přírody moc užily a bylo by jich jistě mnohem více, kdyby nám koronavirová pandemie opakovaně nezavřela školy. Věříme, že se i v následujícím roce pustíme do dalšího pátrání v nedalekých lesích a zase budeme poznávat les všemi smysly...... už se na to moc těšíme 😊.
Oběma druhým třídám se podařilo vypracovat doporučené výstupy a za svoji práci obdržely certifikát Lesní třída. Gratulujeme 😊!
Mgr. Gabriela Hajšmanová – koordinátor EVVO

   

FOTOGALERIE                  

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně