Mezinárodní program Les ve škole

Mezinárodní program Les ve škole

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace zůstává i ve školním roce 2019/2020 partnerskou školou mezinárodního programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.
Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, který probíhá ve 28 zemích světa. V České republice je v programu Les ve škole zapojeno více než 400 základních škol, přírodovědných kroužků nebo družin. Je to program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.
Letos se do mezinárodního programu opět aktivně zapojily paní učitelky Mgr. Gabriela Hajšmanová a paní učitelka Mgr. Martina Šlapáková se svými prvňáčky z 1.B a 1.A. V průběhu školního roku jsme uskutečnili výpravy do přírody (lesa), kde naši prvňáčci poznávali stromy a další rostliny. Sbírali jsme přírodniny a určovali je. Děti si připravily své ponožkové kamarády a vedly Lesní deník se záznamy z pozorování přírody v různých ročních obdobích. Nově se do programu zapojila i paní učitelka Mgr. Kamila Stuchlová se svojí třídou 2.E. S lesními skřítky prozkoumávali les a poznávali rostliny i živočichy, kteří žijí v lese. Také poznávali, jak je v lese vše propojené. Všechny třídy pak navštěvovaly lesy v oblasti rybníků, přírodní učebnu na školní zahradě, ale i okolí školy.
Děti si všechny výpravy do přírody moc užily a bylo by jich jistě mnohem více, kdyby nám koronavirová pandemie nezavřela školy. Věříme ale, že jakmile to bude možné, pustíme se do dalšího pátrání v nedalekých lesích a vše si společně vynahradíme. Zase budeme poznávat les všemi smysly...... už se na to moc těšíme 😊.
Všem třídám se podařilo vypracovat doporučené výstupy a odeslány byly též prezentace se závěrečnými zprávami. Třídy 1.A,  1.B i 2.E byly za svoji práci oceněny certifikáty Lesní třída.
Mgr. Gabriela Hajšmanová – koordinátor EVVO

 FOTOGALERIE

   

                  

 

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně