Školská rada

Školská rada byla ustavena od 7. 6. 2005 usnesením RMP č. 558 ze dne 26. 5. 2005. Školská rada je nově zřízena jako šestičlenná. Poslední volby do školské rady proběhly v červnu 2021, protože skončilo tříleté funkční období členů školské rady.

Složení školské rady


Zákonní zástupci žáků:
Mgr. Petra Formanová
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová

Zástupci pracovníků školy:
Mgr. Miroslava Buršíková
Mgr. Kateřina Kulková - předsedkyně školské rady, e-mail: kulkovaka@zs1.plzen-edu.cz

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Lenka Balážová
Bc. Helena Kučerková

 

Zápisy školské rady:
18. 6. 2018
22. 10. 2018
2. 5. 2019
30. 8. 2019
23. 10. 2019
26. 10. 2020

 

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně