Tmelení šesťáků

V září proběhlo tzv. „TMELENÍ ŠESŤÁKŮ“. Jde o akci, která je zaměřená na podporu dobrých skupinových vztahů a prevenci možných konfliktů a problémů ve třídě. Zážitkový program je připraven tak, aby poskytl dostatek příležitostí poznat více sebe sama, své spolužáky i třídního učitele. Cílem je předcházet různým negativním vlivům, které můžou nový kolektiv zasáhnout a vytvořit co nejlepší podmínky pro adaptaci na druhý stupeň. Dvoudenní pobyt žáci absolvují se svým třídním učitelem, a mají tak možnost se všichni potkat v jiném než školním prostředí.

Na začátku pobytu si všichni povíme, z jakých tříd z 1.stupně přicházíme, (případně z jaké jiné školy), mluvíme o tom, jak se nám líbí v nové třídě, zda se tvoří nějaká nová kamarádství, či přetrvávají ta původní „prvostupňová“. Děti mluví o tom, jak se v nové třídě cítí, zda už nacházejí své místo. Společné hry, ale i například společné stolování, či noc, strávená mimo domov, ve společnosti svých spolužáků, mívají pak často velmi pozitivní dopad na nově tvořené vztahy ve třídě.
Na konci pobytu potom hodnotíme, zda se nám podařilo najít více nových kamarádů, zda jsme se vzájemně poznali blíže, než máme možnost ve škole.
Pár fotografií z proběhnuvších Tmelení si můžete prohlédnout zde.

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně